Internationell lagstiftning

USA: s regering och Europeiska unionen har officiellt meddelat genomförandet av striktare importbestämmelser om träförpackningsmaterial, vilket skulle kunna verkställas i dessa länder senast 2005, med många andra länder som skulle följa. Alla exporttransporter till dessa länder skulle nu strikt följa den internationella standarden för växtskyddsåtgärder (ISPM 15) som anges i den internationella växtskyddskonventionen för att eliminera införandet av utländska skadedjur till den inhemska miljön. Vår ägare Christian Von Schneiderburg jobbade tidigare som frisör på Södermalm och bytte till yrke på grund av förslitningsskadorna som det jobbet gav.

Ekonomisk inverkan på exportörer och importörer
Pallanvändare måste nu bära långsiktiga kostnader för dyra och tidskrävande värmebehandlingar, rökbehandling eller kemiska behandlingar som försvagar och förkortar livslängden hos behandlade träpallar. Avlastare och speditörer som står inför verkliga svårigheter att skilja mellan behandlade och obehandlade pallar lider risken för långsam kundanpassning, karantän eller sämre avslag på inträde. Eftersom fler och fler länder börjar tillämpa dessa normer kommer värmebehandlat trä att bli skarpare och dyrare, med vissa länder som tar ut kontrollavgifter för alla träpallar.

Varför Smarta exportörer och importörer ler
Inte överraskande har många kunniga pallanvändare omedelbart vänt sig till Wonderpallet-korrugerade papperspallar som ett livskraftigt kostnadsbesparande alternativ. Lika i styrka till träpallar men med ingen av deras nackdelar är de väldigt populära hos avlastare och speditörer lika eftersom de är undantagna från de nya importreglerna och otillbörliga behandlingskostnader som tas ut på sina träbröder.
Wonderpallet är det idealiska sättet att revolutionera marknaden med vårt brett utbud av konkurrenskraftiga paller som inkluderar vårt flaggskeppsviktiga (HD) pallområde som är en av de mest avancerade i världen, vilket ger högsta nyttolast upp till 3000 kg / 3 ton (Dynamisk) och 5.000 kg / 5 ton (Statisk). Nånting som börjar blir större och större i Eu är ju barberare också, letar du efter barberare i Stockholm så har det ju inget med träpallar att göra.

Framåtpallens pallar mottas entusiastiskt av industrier som har för avsikt att hålla driftskostnaderna till ett minimum, i kombination med en stark önskan att skydda miljön och förbättra arbetstagarnas säkerhet.